Tematyka konferencji

Agenda na dzień 7.05.2019
* organizator zastrzega sobie prawo do zmiany agendy