Ochrona Prywatności

OŚWIADCZENIE COMMON POLSKA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


Informujemy, iż od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
RODO zmienia sposób i zasady przetwarzania danych osobowych.
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie Państwa danych.O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach przygotowania i promowania konferencji COMMON Polska oraz w innych uzasadnionych celach w tym w celach marketingowych, w celach windykacji nieopłaconych faktur za świadczone usługi czy w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych na Dostawcę usług i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie COMMON Polska z siedzibą w Bytomiu. Dane do kontaktu w zakresie Państwa danych osobowych: ul. Krzyżowa Góra 10 41-936 Bytom, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: +48 609 031 979.Dlaczego będziemy przetwarzać dane osobowe i przez jaki czas?
Przetwarzanie danych nastąpi w celach takich jak:
• przygotowanie organizacji konferencji – przez czas do konferencji;
• wykonanie i realizacja konferencji – przez czas trwania konferencji;
• wykonywanie obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – ustawa o rachunkowości;
• cele marketingowe własnych usług i produktów – przez czas trwania konferencji, a po jej zakończeniu, za Państwa zgodą, przez okres do dwóch lat;
• cele związane z windykacją naszych należności, wynikających z umów i nieopłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń.Komu możemy przekazać dane? Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcą Państwa danych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym przekazano dane na podstawie umów o powierzenie danych. Państwa dane, w zakresie w jakim korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dla zapewnienia obsługi i stałego świadczenia usług, przekazujemy:
1) podmiotom zapewniającym obsługę księgową i prawną,
2) podmiotom zapewniającym usługę windykacyjną,
3) podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz zapewniającym Administratorowi obsługę techniczną/serwisową,
4) podmiotom świadczącym usługi marketingowe oraz promocyjne,
5) podmiotom, z pomocą (techniczną lub organizacyjną) których Administrator świadczy usługi na podstawie Umowy,
6) podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.Jakie mają Państwa prawa w stosunku do swoich danych?Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Możliwe jest także wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i w dowolny sposób, lub zgłoszenie sprzeciwu. Przysługuje również skarga do organu nadzorczego do spraw danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
1) w celu świadczenia usług: - niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie lub spełnienia żądania zgłoszonego przez osobę, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2) w celu:
a) marketingu własnych usług i produktów,
b) windykacji, – prawnie uzasadniony interes Administratora.
3) w celu marketingu własnych usług i produktów przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – czyli z użyciem telefonu, kiedy zostanie wysłany SMS, z użyciem laptopa kiedy zostanie wysłany e-mail – na podstawie dobrowolnej zgody klienta,
4) w celu umieszczenia adresu na liście mailingowej - za zgodą klienta występującego z takim żądaniem.
5) w celu wykonywania obowiązków nałożonych przepisami prawa jak przechowywanie danych księgowych, danych dla celów podatkowych – wykonywanie obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa.Jednocześnie informujemy, iż podanie danych, których żądamy przy rejestracji na konferencję jest dobrowolne niemniej jednak jest niezbędne dla wykonania umowy i świadczeniu na Państwa rzecz usług. Podanie danych osobowych w celu promocji i marketingu własnych usług, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących (tj. poprzez wysłanie oferty promocyjnej za pośrednictwem SMS czy wiadomości e-mail) jest dobrowolne a ich niepodanie spowoduje wyłącznie niemożliwość bieżącego zapoznania się z ofertami usług Administratora.