Common Polska ma status Stowarzyszenia zarejestrowanego zgodnie z polskim prawem, a co za tym idzie ma również unormowaną formę członkostwa.

Członkowie

Rozróżniamy dwa rodzaje członków

Przykładowy Podtytuł

Członek zwyczajny

Osoba fizyczna zostaje członkiem po złożeniu deklaracji, zatwierdzeniu przez Zarząd i opłaceniu składki

Członek wspierający

Osoba prawna (firma) wyraża deklarację wspierania działań Stowarzyszenia w postaci materialnej bądź niematerialnej

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) rozwojem stowarzyszenia, swoim własnym i chciał(a)byś do nas dołączyć to :

Poszukujemy

Działalność na rzecz COMMON Polska oparta jest na wolontariacie. Każdą osobę lub firmę chętną do wsparcia naszej działalności zachęcamy do kontaktu